Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 9 Södra Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Södra Centrum 1092 21,8% 30,2% 18,9% 29,1% 5,6% 48,2% 51,8% 7,2%  
Summa 1092 21,8% 30,2% 18,9% 29,1% 5,6% 48,2% 51,8% 7,2%

http://www.val.se