Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 97 Tiundaskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
97 Tiundaskolan 962 26,9% 32,0% 22,6% 18,5% 8,7% 47,3% 52,7% 4,6%  
Summa 962 26,9% 32,0% 22,6% 18,5% 8,7% 47,3% 52,7% 4,6%

http://www.val.se