Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 132 Fålhagen-Almtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
132 Fålhagen-Almtuna 1182 36,4% 38,2% 14,3% 11,1% 4,0% 48,1% 51,9% 5,8%  
Summa 1182 36,4% 38,2% 14,3% 11,1% 4,0% 48,1% 51,9% 5,8%

http://www.val.se