Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 50 Norra Portalgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
50 Norra Portalgatan 783 35,1% 36,8% 18,9% 9,2% 6,0% 49,2% 50,8% 4,0%  
Summa 783 35,1% 36,8% 18,9% 9,2% 6,0% 49,2% 50,8% 4,0%

http://www.val.se