Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 8 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Centrum 958 26,3% 28,0% 19,1% 26,6% 3,7% 53,3% 46,7% 8,4%  
Summa 958 26,3% 28,0% 19,1% 26,6% 3,7% 53,3% 46,7% 8,4%

http://www.val.se