Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 190 Sommarro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
190 Sommarro 1309 25,5% 31,6% 20,9% 22,1% 5,7% 44,6% 55,4% 5,7%  
Summa 1309 25,5% 31,6% 20,9% 22,1% 5,7% 44,6% 55,4% 5,7%

http://www.val.se