Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 2 Sankt Johannes

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Sankt Johannes 1157 46,2% 20,6% 13,7% 19,5% 7,7% 49,7% 50,3% 6,9%  
Summa 1157 46,2% 20,6% 13,7% 19,5% 7,7% 49,7% 50,3% 6,9%

http://www.val.se