Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 99 Luthagen-Dalgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
99 Luthagen-Dalgatan 851 23,1% 25,6% 23,4% 27,8% 6,8% 46,8% 53,2% 5,2%  
Summa 851 23,1% 25,6% 23,4% 27,8% 6,8% 46,8% 53,2% 5,2%

http://www.val.se