Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 193 Eriksberg-Marmorvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
193 Eriksberg-Marmorvägen 1201 24,1% 34,6% 21,3% 19,9% 5,0% 49,0% 51,0% 6,9%  
Summa 1201 24,1% 34,6% 21,3% 19,9% 5,0% 49,0% 51,0% 6,9%

http://www.val.se