Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 100 Fyrisvall-Seminariet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
100 Fyrisvall-Seminariet 1294 21,9% 37,7% 21,6% 18,8% 4,2% 49,2% 50,8% 4,2%  
Summa 1294 21,9% 37,7% 21,6% 18,8% 4,2% 49,2% 50,8% 4,2%

http://www.val.se