Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 10 Samariterhemmet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Samariterhemmet 1236 19,6% 25,5% 17,8% 37,1% 2,3% 45,2% 54,8% 6,5%  
Summa 1236 19,6% 25,5% 17,8% 37,1% 2,3% 45,2% 54,8% 6,5%

http://www.val.se