Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 12 Vaksalagatan-Njord

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Vaksalagatan-Njord 583 16,3% 21,8% 24,4% 37,6% 4,1% 46,8% 53,2% 2,9%  
Summa 583 16,3% 21,8% 24,4% 37,6% 4,1% 46,8% 53,2% 2,9%

http://www.val.se