Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 47 Centrala Svartbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
47 Centrala Svartbäcken 798 35,5% 40,1% 14,0% 10,4% 3,4% 46,1% 53,9% 4,1%  
Summa 798 35,5% 40,1% 14,0% 10,4% 3,4% 46,1% 53,9% 4,1%

http://www.val.se