Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 133 Norra Fålhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
133 Norra Fålhagen 1185 29,0% 30,2% 20,5% 20,3% 6,1% 47,3% 52,7% 5,2%  
Summa 1185 29,0% 30,2% 20,5% 20,3% 6,1% 47,3% 52,7% 5,2%

http://www.val.se