Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 3 Fjärdingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Fjärdingen 1049 35,7% 21,2% 18,6% 24,5% 5,6% 47,3% 52,7% 6,5%  
Summa 1049 35,7% 21,2% 18,6% 24,5% 5,6% 47,3% 52,7% 6,5%

http://www.val.se