Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 101 Luthagen-Norra station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
101 Luthagen-Norra station 619 21,8% 29,7% 20,8% 27,6% 5,8% 45,6% 54,4% 5,5%  
Summa 619 21,8% 29,7% 20,8% 27,6% 5,8% 45,6% 54,4% 5,5%

http://www.val.se