Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 43 Svartbäcken-Fyrishov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
43 Svartbäcken-Fyrishov 1264 23,6% 30,9% 21,4% 24,1% 5,9% 46,7% 53,3% 3,6%  
Summa 1264 23,6% 30,9% 21,4% 24,1% 5,9% 46,7% 53,3% 3,6%

http://www.val.se