Val till kommunfullmäktige i Alvesta - Ålder och kön - Alvesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alvesta N 1316 23,3% 26,3% 20,9% 29,5% 6,0% 51,1% 48,9% 14,2%  
Alvesta S-Blädinge 1994 18,7% 28,9% 22,6% 29,9% 5,5% 49,6% 50,4% 7,9%  
Alvesta V 1285 17,7% 30,4% 28,7% 23,2% 6,4% 51,2% 48,8% 10,6%  
Aringsås 1350 15,2% 32,1% 28,6% 24,1% 5,7% 48,4% 51,6% 1,6%  
Hjortsberga 763 15,5% 33,8% 25,2% 25,6% 5,6% 52,3% 47,7% 4,5%  
Lekaryd-Härlöv-Prästängen 1304 14,7% 36,6% 23,5% 25,2% 6,1% 51,5% 48,5% 1,8%  
Moheda Ö 1030 16,2% 32,5% 25,5% 25,7% 8,6% 53,3% 46,7% 3,6%  
Skatelöv 1225 18,0% 30,4% 26,0% 25,6% 6,4% 51,4% 48,6% 4,8%  
Slätthög-Mistelås-Moheda V 1784 14,5% 26,7% 26,0% 32,7% 5,3% 50,9% 49,1% 2,6%  
Vislanda 1849 16,0% 29,0% 24,9% 30,1% 6,1% 50,8% 49,2% 4,6%  
Västra Torsås 932 14,7% 25,4% 28,9% 31,0% 5,8% 52,0% 48,0% 7,5%  
Alvesta 14832 16,9% 29,9% 25,3% 27,9% 6,1% 50,9% 49,1% 5,8%

http://www.val.se