Val till kommunfullmäktige i Alvesta - Ålder och kön - Slätthög-Mistelås-Moheda V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slätthög-Mistelås-Moheda V 1784 14,5% 26,7% 26,0% 32,7% 5,3% 50,9% 49,1% 2,6%  
Summa 1784 14,5% 26,7% 26,0% 32,7% 5,3% 50,9% 49,1% 2,6%

http://www.val.se