Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Växjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Växjö Norra 33825 18,6% 34,2% 21,8% 25,4% 6,4% 49,3% 50,7% 3,5%  
Växjö Södra 32991 26,5% 30,3% 20,9% 22,2% 7,2% 50,3% 49,7% 6,2%  
Växjö 66816 22,5% 32,3% 21,4% 23,8% 6,8% 49,8% 50,2% 4,8%

http://www.val.se