Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Kalmar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalmar Norra 25285 21,4% 31,0% 21,5% 26,1% 6,8% 49,3% 50,7% 4,0%  
Kalmar Södra 26020 23,7% 30,7% 22,5% 23,1% 7,0% 48,9% 51,1% 2,6%  
Kalmar 51305 22,6% 30,8% 22,0% 24,6% 6,9% 49,1% 50,9% 3,3%

http://www.val.se