Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Kalmar Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 1410 30,6% 22,4% 17,5% 29,5% 6,1% 45,5% 54,5% 3,2%  
Gamla stan 1341 25,5% 26,4% 23,3% 24,8% 6,6% 43,9% 56,1% 1,9%  
Hagby Vassmolösa S 1477 14,2% 29,3% 26,3% 30,2% 4,8% 52,7% 47,3% 4,5%  
Halltorp-Voxtorp 780 14,7% 32,3% 25,3% 27,7% 5,4% 49,0% 51,0% 3,7%  
Kalmarsundsparken-Stensö 1243 20,8% 27,0% 25,4% 26,7% 7,2% 48,8% 51,2% 1,4%  
Kvarnholmen 1525 28,9% 26,4% 22,6% 22,1% 5,8% 51,0% 49,0% 2,6%  
Ljungbyholm-Vassmolösa N 1670 14,6% 39,4% 19,7% 26,3% 6,0% 50,4% 49,6% 2,1%  
Malmen S 1029 44,4% 25,0% 15,7% 14,9% 11,2% 46,7% 53,3% 2,4%  
Malmen V 1523 46,4% 25,5% 16,3% 11,8% 12,0% 47,9% 52,1% 2,2%  
Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö 1714 30,5% 25,2% 20,2% 24,1% 6,5% 45,7% 54,3% 1,9%  
Påryd 792 16,0% 24,0% 25,5% 34,5% 7,2% 52,3% 47,7% 2,0%  
Rinkabyholm S-Hossmo 1366 12,8% 42,3% 23,6% 21,3% 5,6% 48,4% 51,6% 1,5%  
Sandås-Stensberg 1663 33,3% 26,8% 19,8% 20,1% 7,4% 46,5% 53,5% 2,0%  
Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna 1276 14,8% 39,1% 23,9% 22,2% 6,2% 49,7% 50,3% 1,6%  
Smedby V 953 23,0% 33,4% 27,5% 16,2% 8,6% 49,7% 50,3% 8,2%  
Smedby Ö 1279 19,3% 36,1% 23,6% 21,0% 8,0% 49,0% 51,0% 3,5%  
Tegelviken-Johannesborg 1316 24,3% 33,4% 23,2% 19,1% 8,1% 50,3% 49,7% 2,0%  
Trekanten 1642 15,2% 40,4% 22,9% 21,5% 5,9% 51,2% 48,8% 1,8%  
Tvärskog 906 16,6% 33,4% 26,9% 23,1% 6,6% 52,9% 47,1% 3,4%  
Ängö-Varvsholmen 1115 19,4% 23,0% 27,8% 29,8% 5,4% 48,6% 51,4% 2,4%  
Kalmar Södra 26020 23,7% 30,7% 22,5% 23,1% 7,0% 48,9% 51,1% 2,6%

http://www.val.se