Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Tvärskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tvärskog 906 16,6% 33,4% 26,9% 23,1% 6,6% 52,9% 47,1% 3,4%  
Summa 906 16,6% 33,4% 26,9% 23,1% 6,6% 52,9% 47,1% 3,4%

http://www.val.se