Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Ljungbyholm-Vassmolösa N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungbyholm-Vassmolösa N 1670 14,6% 39,4% 19,7% 26,3% 6,0% 50,4% 49,6% 2,1%  
Summa 1670 14,6% 39,4% 19,7% 26,3% 6,0% 50,4% 49,6% 2,1%

http://www.val.se