Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Malmen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmen V 1523 46,4% 25,5% 16,3% 11,8% 12,0% 47,9% 52,1% 2,2%  
Summa 1523 46,4% 25,5% 16,3% 11,8% 12,0% 47,9% 52,1% 2,2%

http://www.val.se