Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Falkenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 1410 30,6% 22,4% 17,5% 29,5% 6,1% 45,5% 54,5% 3,2%  
Summa 1410 30,6% 22,4% 17,5% 29,5% 6,1% 45,5% 54,5% 3,2%

http://www.val.se