Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Trekanten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trekanten 1642 15,2% 40,4% 22,9% 21,5% 5,9% 51,2% 48,8% 1,8%  
Summa 1642 15,2% 40,4% 22,9% 21,5% 5,9% 51,2% 48,8% 1,8%

http://www.val.se