Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Smedby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby V 953 23,0% 33,4% 27,5% 16,2% 8,6% 49,7% 50,3% 8,2%  
Summa 953 23,0% 33,4% 27,5% 16,2% 8,6% 49,7% 50,3% 8,2%

http://www.val.se