Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Rinkabyholm S-Hossmo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rinkabyholm S-Hossmo 1366 12,8% 42,3% 23,6% 21,3% 5,6% 48,4% 51,6% 1,5%  
Summa 1366 12,8% 42,3% 23,6% 21,3% 5,6% 48,4% 51,6% 1,5%

http://www.val.se