Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna 1276 14,8% 39,1% 23,9% 22,2% 6,2% 49,7% 50,3% 1,6%  
Summa 1276 14,8% 39,1% 23,9% 22,2% 6,2% 49,7% 50,3% 1,6%

http://www.val.se