Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Gamla stan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla stan 1341 25,5% 26,4% 23,3% 24,8% 6,6% 43,9% 56,1% 1,9%  
Summa 1341 25,5% 26,4% 23,3% 24,8% 6,6% 43,9% 56,1% 1,9%

http://www.val.se