Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Halltorp-Voxtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Halltorp-Voxtorp 780 14,7% 32,3% 25,3% 27,7% 5,4% 49,0% 51,0% 3,7%  
Summa 780 14,7% 32,3% 25,3% 27,7% 5,4% 49,0% 51,0% 3,7%

http://www.val.se