Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö 1714 30,5% 25,2% 20,2% 24,1% 6,5% 45,7% 54,3% 1,9%  
Summa 1714 30,5% 25,2% 20,2% 24,1% 6,5% 45,7% 54,3% 1,9%

http://www.val.se