Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Malmen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmen S 1029 44,4% 25,0% 15,7% 14,9% 11,2% 46,7% 53,3% 2,4%  
Summa 1029 44,4% 25,0% 15,7% 14,9% 11,2% 46,7% 53,3% 2,4%

http://www.val.se