Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Påryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Påryd 792 16,0% 24,0% 25,5% 34,5% 7,2% 52,3% 47,7% 2,0%  
Summa 792 16,0% 24,0% 25,5% 34,5% 7,2% 52,3% 47,7% 2,0%

http://www.val.se