Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Ängö-Varvsholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ängö-Varvsholmen 1115 19,4% 23,0% 27,8% 29,8% 5,4% 48,6% 51,4% 2,4%  
Summa 1115 19,4% 23,0% 27,8% 29,8% 5,4% 48,6% 51,4% 2,4%

http://www.val.se