2014-09-19 14:14:16

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Röster - Kalmar Södra

16,63%
8,27%
6,04%
3,81%
43,47%
4,78%
6,63%
9,72%
0,40%
0,26%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,75%
+2,41
2010: 84,34%

Röstfördelning - kommunvalkrets Kalmar Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3698 16,63% -1119 -6,30 4817 22,93%
C Centerpartiet 1839 8,27% +110 +0,04 1729 8,23%
FP Folkpartiet liberalerna 1343 6,04% +124 +0,24 1219 5,80%
KD Kristdemokraterna 847 3,81% +71 +0,12 776 3,69%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9666 43,47% +597 +0,30 9069 43,17%
V Vänsterpartiet 1062 4,78% +185 +0,60 877 4,17%
MP Miljöpartiet de gröna 1474 6,63% +66 -0,07 1408 6,70%
SD Sverigedemokraterna 2161 9,72% +1246 +5,36 915 4,36%
FI Feministiskt initiativ 88 0,40% +88 +0,40    
ÖVR Övriga partier 57 0,26% -142 -0,69 199 0,95%
  Giltiga röster 22235 100,00% +1226   21009 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 333 1,48% -52 -0,32 385 1,80%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,02% +2 +0,01 3 0,01%
VDT Valdeltagande 22573 86,75% +1176 +2,41 21397 84,34%
  Antal röstberättigade 26020   +650   25370  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kalmar Södra

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
13,14% 3,78% 3,78% 4,23% 49,86% 5,22% 8,19% 10,98% 0,45% 0,36% 2,63%   80,92%
23,60% 5,00% 7,98% 4,56% 36,67% 5,18% 10,35% 5,96% 0,53% 0,18% 2,23%   86,95%
12,96% 16,21% 2,85% 4,11% 44,11% 3,40% 5,38% 10,75% 0,08% 0,16% 0,86%   86,39%
13,46% 14,68% 3,21% 4,74% 42,20% 4,59% 4,28% 12,39% 0,15% 0,31% 1,36%   85,00%
24,44% 3,79% 12,08% 4,78% 36,16% 5,32% 6,85% 6,04% 0,45% 0,09% 1,16%   90,27%
22,82% 4,21% 7,52% 2,59% 42,15% 5,99% 5,99% 7,69% 0,65% 0,40% 2,29% 0,08% 83,02%
12,76% 8,72% 4,32% 3,90% 52,80% 2,76% 2,41% 11,98% 0,14% 0,21% 1,26% 0,07% 85,63%
20,52% 6,37% 7,19% 2,83% 42,45% 4,72% 8,14% 6,72% 0,94% 0,12% 2,42%   84,45%
16,31% 3,71% 5,68% 2,88% 44,07% 7,74% 11,12% 7,99% 0,41% 0,08% 2,65%   81,88%
18,18% 4,51% 6,70% 3,28% 44,70% 6,29% 8,68% 7,04% 0,27% 0,34% 1,01%   86,23%
7,38% 21,19% 2,20% 2,83% 37,68% 4,40% 4,55% 19,00% 0,16% 0,63% 1,24%   81,44%
22,19% 6,77% 7,34% 4,57% 42,25% 2,53% 5,95% 7,59% 0,41% 0,41% 0,73% 0,08% 90,48%
16,83% 4,46% 7,68% 3,95% 45,21% 6,00% 7,32% 8,05% 0,51%   1,44%   83,40%
17,98% 6,59% 6,23% 3,52% 46,97% 3,79% 4,61% 10,12% 0,18%   1,77%   88,32%
9,40% 5,27% 1,85% 2,85% 57,83% 6,55% 5,70% 9,97% 0,43% 0,14% 0,43%   73,98%
10,16% 6,62% 4,22% 3,55% 52,92% 4,60% 4,60% 12,66% 0,38% 0,29% 1,23%   82,56%
14,04% 6,84% 6,40% 3,02% 47,02% 5,07% 6,67% 10,49% 0,18% 0,27% 0,53%   85,94%
12,40% 16,58% 3,47% 3,83% 40,18% 4,04% 4,11% 15,02% 0,07% 0,28% 1,05% 0,07% 86,91%
7,84% 26,01% 3,40% 8,24% 31,76% 3,14% 6,14% 12,81% 0,39% 0,26% 1,54%   85,76%
27,01% 5,10% 13,86% 3,47% 33,44% 3,67% 6,01% 6,83% 0,31% 0,31% 1,01% 0,10% 88,97%
19,52% 9,29% 4,52% 2,14% 29,29% 5,48% 17,62% 7,86% 2,86% 1,43% 2,78%    
Kalmar Södra 16,63% 8,27% 6,04% 3,81% 43,47% 4,78% 6,63% 9,72% 0,40% 0,26% 1,48% 0,02% 86,75%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Kalmar Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet     -140 -0,67 140 0,67%
SVP Svenskarnas parti     -39 -0,19 39 0,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 57 0,26% +37 +0,16 20 0,10%
  Totalt övriga partier 57 0,26% -142 -0,69 199 0,95%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Kalmar Södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se