Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Ängelholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ängelholms Norra 16001 14,6% 31,1% 25,3% 29,0% 6,0% 49,6% 50,4% 3,5%  
Ängelholms Södra 16279 20,3% 29,7% 21,2% 28,8% 6,5% 47,4% 52,6% 3,9%  
Ängelholm 32280 17,5% 30,4% 23,2% 28,9% 6,2% 48,5% 51,5% 3,7%

http://www.val.se