Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Ängelholms Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ausås-Strövelstorp 1682 16,7% 37,3% 24,6% 21,4% 5,8% 51,5% 48,5% 8,4%  
Centrum N 1438 31,5% 25,5% 18,1% 24,9% 7,6% 46,7% 53,3% 3,5%  
Centrum S 1348 20,3% 22,3% 19,0% 38,5% 4,9% 44,6% 55,4% 3,0%  
Danielslund 1291 18,8% 24,3% 25,7% 31,1% 6,7% 48,3% 51,7% 2,5%  
Höja-Starby 1118 18,4% 35,7% 25,4% 20,5% 7,9% 51,6% 48,4% 5,0%  
Nya Torg 1274 30,1% 22,1% 14,5% 33,3% 7,1% 44,2% 55,8% 4,1%  
Skörpinge 1288 13,2% 42,1% 24,9% 19,8% 6,0% 47,9% 52,1% 1,6%  
Sockerbruket 1355 16,1% 15,4% 18,1% 50,5% 3,2% 43,5% 56,5% 2,8%  
Södra Utmarken 1879 14,3% 34,8% 22,0% 28,8% 6,7% 49,0% 51,0% 1,5%  
Willan 1630 25,2% 25,3% 19,0% 30,6% 5,7% 47,2% 52,8% 6,3%  
Ängavången 1976 20,4% 36,8% 21,5% 21,3% 8,9% 46,8% 53,2% 3,4%  
Ängelholms Södra 16279 20,3% 29,7% 21,2% 28,8% 6,5% 47,4% 52,6% 3,9%

http://www.val.se