Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S 1348 20,3% 22,3% 19,0% 38,5% 4,9% 44,6% 55,4% 3,0%  
Summa 1348 20,3% 22,3% 19,0% 38,5% 4,9% 44,6% 55,4% 3,0%

http://www.val.se