Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Höja-Starby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höja-Starby 1118 18,4% 35,7% 25,4% 20,5% 7,9% 51,6% 48,4% 5,0%  
Summa 1118 18,4% 35,7% 25,4% 20,5% 7,9% 51,6% 48,4% 5,0%

http://www.val.se