Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Willan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Willan 1630 25,2% 25,3% 19,0% 30,6% 5,7% 47,2% 52,8% 6,3%  
Summa 1630 25,2% 25,3% 19,0% 30,6% 5,7% 47,2% 52,8% 6,3%

http://www.val.se