Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Nya Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Torg 1274 30,1% 22,1% 14,5% 33,3% 7,1% 44,2% 55,8% 4,1%  
Summa 1274 30,1% 22,1% 14,5% 33,3% 7,1% 44,2% 55,8% 4,1%

http://www.val.se