Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Ålder och kön - Södra Utmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Utmarken 1879 14,3% 34,8% 22,0% 28,8% 6,7% 49,0% 51,0% 1,5%  
Summa 1879 14,3% 34,8% 22,0% 28,8% 6,7% 49,0% 51,0% 1,5%

http://www.val.se