Val till kommunfullmäktige i Herrljunga - Ålder och kön - Herrljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gäsene Östra 1110 16,9% 28,9% 28,4% 25,8% 6,3% 52,0% 48,0% 2,9%  
Herrljunga Centrum 1897 23,1% 27,2% 21,7% 28,0% 6,0% 47,4% 52,6% 6,5%  
Herrljunga Västra 1428 15,0% 30,4% 25,1% 29,5% 7,0% 51,8% 48,2% 2,0%  
Herrljunga Östra 1269 14,7% 28,1% 27,1% 30,2% 6,8% 51,4% 48,6% 3,4%  
Ljung 1753 17,1% 28,5% 26,2% 28,2% 6,1% 52,7% 47,3% 3,9%  
Herrljunga 7457 17,8% 28,5% 25,3% 28,4% 6,4% 50,8% 49,2% 4,0%

http://www.val.se