Val till kommunfullmäktige i Herrljunga - Ålder och kön - Ljung

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljung 1753 17,1% 28,5% 26,2% 28,2% 6,1% 52,7% 47,3% 3,9%  
Summa 1753 17,1% 28,5% 26,2% 28,2% 6,1% 52,7% 47,3% 3,9%

http://www.val.se