Val till kommunfullmäktige i Hjo - Ålder och kön - Hjo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 1 1529 17,4% 28,3% 28,1% 26,2% 7,2% 48,5% 51,5% 3,5%  
Hjo 2 1403 12,1% 32,1% 22,7% 33,1% 6,2% 49,4% 50,6% 3,6%  
Hjo 3 1353 17,1% 28,9% 23,2% 30,8% 6,4% 47,7% 52,3% 2,3%  
Hjo 4 1469 16,1% 25,0% 18,7% 40,2% 4,7% 47,4% 52,6% 2,5%  
Hjo 5 680 15,7% 28,8% 27,6% 27,8% 5,4% 51,3% 48,7% 3,7%  
Hjo 6 703 17,6% 31,6% 29,4% 21,3% 6,4% 55,0% 45,0% 2,3%  
Hjo 7137 15,9% 28,9% 24,3% 31,0% 6,1% 49,2% 50,8% 3,0%

http://www.val.se