Val till kommunfullmäktige i Hjo - Ålder och kön - Hjo 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 6 703 17,6% 31,6% 29,4% 21,3% 6,4% 55,0% 45,0% 2,3%  
Summa 703 17,6% 31,6% 29,4% 21,3% 6,4% 55,0% 45,0% 2,3%

http://www.val.se