Val till kommunfullmäktige i Fagersta - Ålder och kön - Fagersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1804 16,2% 25,8% 20,5% 37,5% 5,7% 46,9% 53,1% 9,3%  
Kolarbyn 1387 20,7% 29,4% 22,3% 27,6% 4,9% 50,8% 49,2% 18,8%  
Meling 1363 14,9% 29,8% 26,2% 29,1% 4,1% 52,2% 47,8% 3,5%  
Per Ols 1742 24,1% 31,5% 21,0% 23,5% 7,5% 51,1% 48,9% 3,4%  
Risbron 1636 18,1% 29,1% 25,0% 27,8% 6,7% 51,8% 48,2% 8,3%  
Västanfors 1094 16,2% 26,3% 18,7% 38,8% 3,0% 46,6% 53,4% 3,1%  
Åvestbo-Västervåla 988 10,3% 25,2% 32,4% 32,1% 4,1% 54,0% 46,0% 2,1%  
Fagersta 10014 17,7% 28,4% 23,3% 30,6% 5,4% 50,4% 49,6% 7,2%

http://www.val.se