Val till kommunfullmäktige i Fagersta - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1804 16,2% 25,8% 20,5% 37,5% 5,7% 46,9% 53,1% 9,3%  
Summa 1804 16,2% 25,8% 20,5% 37,5% 5,7% 46,9% 53,1% 9,3%

http://www.val.se